Green North werkt samen met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. De Gebiedscoöperatie Westerkwartier werkt vanuit een Innovatiewerkplaats aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier en dit straalt uit naar Noord-Nederland. In de innovatiewerkplaats werken studenten, docenten, onderzoekers en experts samen met de ondernemer, gemeente of dorpsvereniging aan het oplossen van vraagstukken. Antwoorden op de vragen leiden tot kennis-co-creatie, praktische toepassingen, evaluatie en nieuwe samenwerkingen.

Vanuit de innovatiewerkplaats van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier wil Green North de regionale Miscanthusketen opzetten, onderzoek doen naar de regionale effecten van Miscanthus op de biodiversiteit, en kijken naar andere toepassingen.

Klik hier voor de actuele onderzoeken om te kijken of u / jij een bijdrage kan leveren.

  • Regionale Miscanthusketen
    De wens is om op termijn een volledige Miscanthus-keten in de regio te bouwen, vanuit de innovatiewerkplaats bouwt Green North hieraan.
  • Milieu en Biodiversiteit
    Miscanthus wordt ook wel gezien als supergewas. Miscanthus levert het bioplastic van de toekomst. Het legt 30 ton CO2 per hectare per jaar vast, vier keer zoveel als een Europees bos. En het kan de bodembalans herstellen en zorgen voor een toename van de biodiversiteit. Vanuit de innovatiewerkplaats worden de werkelijke regionale effecten van Miscanthus gemeten.
  • Andere toepassingen
    Om nog een betere afzetmarkt te creëren blijft Green North innoveren. Naast de vervaardiging van bioplastics kijkt Green North naar de mogelijkheden om van Miscanthus papier, alternatief katoen, spaan- & vezelplaten, biobrandstof en beton (cement vervanger) te maken.